Registar ugovora o javnoj nabavi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao javni naručitelj obvezno je sukladno članku 24. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/2016) registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama. Registar ugovora kao i ažuriranja istog, objavit će se na ovim internetskim stranicama.

Registar ugovora o javnoj nabavi MDOMSP 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi MDOMSP 2018., ažurirano 21.3.2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi MDOMSP 2012.-2017., ažurirano 21.3.2019.