Rad sa strankama

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg
Rad sa strankama određuje se kako slijedi:
 
Djeca, mladi i obitelj u riziku i udomiteljstvo; djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom; starije osobe i osobe u riziku od socijalne isključenosti (prevencija siromaštva, socijalne naknade, humanitarna pomoć)
ponedjeljkom od 9,00 do 13,00 sati na broj telefona 01/555-7097,
 
Programi i projekti financirani iz fondova EU
Programi i projekti udruga
utorkom od 9,00 do 13,00 sati na broj telefona 01/555-7097,
 
Djeca, mladi i obitelj u riziku i udomiteljstvo; djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom; starije osobe i osobe u riziku od socijalne isključenosti (prevencija siromaštva, socijalne naknade, humanitarna pomoć)
srijedom od 9,00 do 13,00 sati na broj telefona 01/555-7097,
 
Demografski razvoj, obitelj, djeca i mladi
(rodiljne i roditeljske potpore, doplatak za djecu, pronatalitetni dodatak, obiteljske naknade i potpore, dadilje, volonterstvo)
četvrtkom od 9,00 do 13,00 sati na broj telefona 01/555-7097.