Registri i evidencije

Na ovom mjestu objavljen je sadržaj registara i evidencija u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Evidencija pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Registar obiteljskih medijatora