Javne rasprave u tijeku

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o centru za posebno skrbništvo 

Obrazac Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu s Obrascima prethodne procjene

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika​

Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Prethodnu procjenu za Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Obiteljskog zakona i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt   prijedloga Zakona o izmjenama Obiteljskog, s konačnim prijedlogom Zakona​

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, s konačnim prijedlogom Zakona

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s konačnim prijedlogom Zakona​

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći i Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, s konačnim prijedlogom Zakona na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Pravilniku o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

​Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o psihološkoj  djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva  

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

Ministarstvo otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Ministarstvo objavilo izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Ministarstvo objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima

Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o sastavu i načinu rada povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima

Savjetovanje o Prijedlogu protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sastavu i načinu rada povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvješća o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o naknadi za rad udomitelja i Prijedlogu Odluke o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o visini naknade za rad udomitelja

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2019. godinu s Obrascem prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Savjetovanje o Obrascu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2019. godinu

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Ponovno otvoreno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti s Obrascem iskaza o procjeni učinaka zakona

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu i Obrazac prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko- rehabilitacijskoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada s Obrascem iskaza o procjeni učinaka za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udomiteljstvu i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece s konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu s obrascem Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa 

Savjetovanje o Nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o djelatnosti psihoterapije