Javne rasprave u tijeku

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore

Nacrt prijedloga pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske medijacije

Nacrt prijedloga pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Nacrt prijedloga pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu hrvatske komore socijalnih pedagoga

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu hrvatske psihološke komore

Nacrt prijedloga pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi  

Nacrt prijedloga operativnog plana provedbe nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Nacrt prijedloga nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Prijedlog pravilnika o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima​

Prijedlog pravilnika o  načinu oglašavanja i  isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije

Prijedlog pravilnika o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o evidenciji pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o tablici mjesečnih iznosa uzdržavanja maloljetnog djeteta

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Nacrt prijedloga Odluke o tablici mjesečnih iznosa uzdržavanja maloljetnog djeteta

Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi. ​

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

Informacija o produljenju roka javnog savjetovanja o Nacrtu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine  

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći  

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjenama pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijedlog Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa​

Prijedlog Pravilnika o evidenciji pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

Prijedlog Pravilnika o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta

Nacrt Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Prijedlog Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći​

Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći​

Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije​

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa​

Javno savjetovanje o Obrascu ažuriranog prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Ažuriranom Planu zakonodavnih aktivnosti za 2020. s Obrascima prethodne procjene

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o Centru za posebno skrbništvo i Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje do 2020.

Obrazac ažuriranog Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu s Obrascima prethodne procjene

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ​

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. s Obrascima prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu​

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o centru za posebno skrbništvo 

Obrazac Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu s Obrascima prethodne procjene

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika​

Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Prethodnu procjenu za Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Obiteljskog zakona i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt   prijedloga Zakona o izmjenama Obiteljskog, s konačnim prijedlogom Zakona​

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, s konačnim prijedlogom Zakona

Objava  Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s konačnim prijedlogom Zakona​

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći i Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, s konačnim prijedlogom Zakona na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Pravilniku o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

​Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona​

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo otvara savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o psihološkoj  djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva  

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otvara savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

Ministarstvo otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Ministarstvo objavilo izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Ministarstvo objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima

Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o sastavu i načinu rada povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima

Savjetovanje o Prijedlogu protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sastavu i načinu rada povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvješća o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o naknadi za rad udomitelja i Prijedlogu Odluke o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o visini naknade za rad udomitelja

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2019. godinu s Obrascem prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Savjetovanje o Obrascu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2019. godinu

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Ponovno otvoreno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti s Obrascem iskaza o procjeni učinaka zakona

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu i Obrazac prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece

Ministarstvo otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko- rehabilitacijskoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada s Obrascem iskaza o procjeni učinaka za Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udomiteljstvu i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece s konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu s obrascem Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa 

Savjetovanje o Nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o djelatnosti psihoterapije