Okončane rasprave

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt konačnog prijedloga Zakona o psihoterapiji

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obiteljskoj medijaciji​

Javno savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu

Ministarstvo otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga

Ministarstvo otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ministarstvo objavilo je na portalu e-Savjetovanja Obrazac prethodne procjene i teze za Nacrt prijedloga Zakona o pravobranitelju za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona

Ministarstvo provelo Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2020. godine

Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Informacija o produljenju roka javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene i Teza za Obiteljski zakon

Informacija o produljenju roka javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga, Prethodne procjene i Teze za Obiteljski zakon

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon i Teza za Obiteljski zakon