Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske na svojoj šestoj sjednici predložio izmjenu Zakona o savjetima mladih za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj

  • Slika /Vijesti2019/Sjednica3_177%20(1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Održana je šesta sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske kojom je predsjedala predsjednica Savjeta Tanja Herceg. Usvojene su Preporuke Savjeta za mlade VRH kojima je cilj unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj te su predstavljene aktivnosti Savjeta u 2018. godini. Na sjednici je sudjelovao i pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak.

Preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj
 
Preporuke su pripremljene na temelju Zaključaka prve Godišnje konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj „Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske“, koja je okupila 150 mladih iz 65 savjeta mladih i najviše državne dužnosnike. Odnose se na kvalitetnije informiranje i sudjelovanje mladih, unaprjeđenje zakona o savjetima mladih, edukaciju članova savjeta mladih i članova izvršnih i predstavničkih tijela i unaprjeđenje rada i sustava praćenja rada savjeta mladih. 
 
„Preporuke su rezultat dijaloga među mladima i ministarstvima, one su partnerske i usmjerene Vladi, nadležnim ministarstvima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a bit će temelj za nastavak djelovanja Savjeta za mlade Vlade u zalaganju za kvalitetniji i prepoznatljiviji rad savjeta mladih u Hrvatskoj“, naglasila je predsjednica Savjeta Tanja Herceg. Dodala je kako je članstvo u savjetima mladih velika prilika koju omogućavaju općine, gradovi i županije, ali i odgovornost za svaku mladu osobu koja kroz taj mehanizam može doprinijeti razvoju lokalne zajednice.
 
Pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak pozdravio je sve prisutne te izjavio da je Godišnja  konferencija savjeta mladih u Republici Hrvatskoj donijela značajne zaključke i preporuke koje će se detaljnije analizirati i primijeniti za unaprjeđenje zakonodavnog okvira.
 
Rad na preporukama i poboljšanjima provedbe Zakona o savjetima mladih nastavlja se kroz Radnu skupinu za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini Savjeta za mlade VRH za koji će do kraja tjedna biti objavljen javni poziv za članove koji traje 30 dana. Prijaviti se mogu svi članovi savjeta mladih u Hrvatskoj, a u okviru rada Radne skupine, održavat će se konzultacije diljem Hrvatske.
 
Izvješće o radu Savjeta za mlade u 2018. godini
 
Osim usvajanja Zaključaka, na sjednici je usvojeno Izvješće o radu Savjeta za mlade u 2018. godini. Predsjednica Savjeta predstavila je dosadašnje aktivnosti Savjeta, pri čemu je istaknula da je glavni cilj ovog saziva Savjeta upravo okupljanje i aktiviranje mladih ljudi, te njihovo sudjelovanje kroz rad udruga mladih i udruga za mlade, vijeća mladih, savjeta mladih, vijeća učenika, volonterskih centara, centara za mlade i klubova mladih, ali i neformalnih skupina mladih.
 
„Intenzivirana suradnja između resora u okviru Savjeta važna je komponenta našeg rada i ona je svakim danom sve kvalitetnija“, istaknula je predsjednica Savjeta.
 
 
Financiranje udruga mladih i udruga za mlade
 
Predstavljene su mogućnosti financiranja udruga i udruga za mlade u 2019. i 2020. godini., a Savjet je pozvao sve predstavnike državnih tijela i agencija da do 20. rujna 2019. godine pismeno dostave raspored natječaja koji su vezani za mlade. Ujedno je najavljeno kratko predstavljanje natječaja za financiranja udruga i udruga mladih na sjednici Savjeta u rujnu.
 
Poboljšanje studentskog standarda i položaja mladih osoba s invaliditetom
 
Na sjednici je predstavljen rad Radne skupine za studente koja je predstavila konkretne prijedloge predstavnika studenata u cilju podizanja studentskog standarda. Najavljen je i intenziviran rad Radne skupine za podršku mladim osobama s invaliditetom Savjeta za mlade VRH koja će donijeti preporuke za poboljšanje uvjeta za obrazovanje, zapošljavanje i dostojanstven život mladim osobama s invaliditetom. 
 
„Ono što mi je važno je da se što veći broj zainteresiranih mladih ljudi uključi u radne skupine jer mi smo ovdje kao mladi za mlade koji žele iz dana u dan doprinositi i odgovarati na potrebe mladih, no to možemo samo zajedničkim radom“, izjavila je predsjednica Savjeta pozivajući mlade na ukazivanje na probleme s kojima se suočavaju. 
 
Praćenje aktualnih tema
 
Savjet za mlade Vlade je na šestoj sjednici raspravljao i o volonterskim satima, organizaciji konferencije za udruge mladih i za mlade, vijećima učenika, predsjedanjem Hrvatske Vijećem Europske unije i EU konferenciji za mlade od 9. do 11. ožujka 2020. kojoj će tema tijekom hrvatskog predsjedanja biti „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima“.
 
Predsjednica Savjeta pozvala je mlade na sudjelovanje u Dijalogu EU s mladima koji je u tijeku ispunjavanjem upitnika dostupnog na Internetu do 15. rujna kada je krajnji rok za sudjelovanje, te je ujedno pozvala sve udruge mladih i za mlade da na e-mail: savjetzamladevrh@mdomsp.hr do 25. srpnja 2019. dostave informaciju o događanjima koja organiziraju u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza. Najavljeno je da će se po zaprimanju informacija izraditi mapa događanja.