Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske prati razvoj udruga mladih i za mlade

Slika /Vijesti2019/IMG_7613%20kopija.JPG

Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske Tanja Herceg, na poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, sudjelovala je na konferenciji s tematskom raspravom Mare Nostrum: mladi Mediterana uz sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu.

U sklopu iste Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva održala je 1. godišnji sastanak o kvalitetnoj provedbi odobrenih projekata iz ESF-a. Konferencija se održala od 10. do 12. travnja 2019. godine u Hotelu Zora u Primoštenu te je okupila različite države te brojne domaće udruge.
 
Na sastanku su udruge koje imaju terenski financiran rad u području mladih, kulture, neformalne edukacije prvi puta do sada na istom mjestu zajednički sudjelovale u raspravi o izazovima s kojima se suočavaju u cilju pružanja što boljih terenskih uvjeta za mlade osobe.
 
Rasprave i teme su bile na području mobilnosti i zapošljavanja mladih, prilikama za izobrazbe i razmjenu dobre prakse mladih iz područja kulture i umjetnosti, obrazovanja, zaštite okoliša i sl.
 
U ostvarivanju svoje zadaće, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore te je sudjelovanje na sastanku koji je prvi puta okupio udruge koje na terenu provode direktan rad s korisnicima ključno za rad Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.
 
Na 1. godišnjem sastanku, nakon predstavljanja sastanka od strane domaćina, zamjenika upraviteljice Luke Bogdana, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske pozdravila je okupljene te iskazala spremnost za daljnju suradnju te mogućnosti direktnog obraćanja udruga na savjetzamladeVRH@mdomsp.hr vezano za izazove s kojima se suočavaju.
 
Nakon istoga održala se dvodnevna tematska rasprava Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu i Zaklade Anna Lindh-ALF (sa sjedištem u Alexandriji, Egipat) koja okuplja nacionalne mreže organizacija civilnoga društva iz 42 zemlje Euro-Mediterana.
 
Hrvatska u sklopu mreže okuplja u Hrvatskoj brojne udruge koje su dio međunarodne filantropske mreže.
 
Kroz program su predstavljeni i primjeri dobre prakse različitih država: Mladi i EU, Martin Mrša, Hrvatska, Resilient Thessaloniki - Youth Resilience Challenge, Aristodimos Paraschou, Grčka, Centar za mlade, Svjetlana Marijon, Hrvatska, NIA, Intercultural competences for social cohesion & integration, in Ireland, Jenny Siung, Irska, Famagustawhitenights, Ellada Evangelou, Cipar,  Program “Open Institutes”, Josep Ferré, Španjolska,  Aktivizam i volonterski rad mladih u zajednici, Đordana Barbarić, Hrvatska, Social Entrepreneurship Caravan: This Initiative for Society, Necdet, Saglam, Turska.
 
Upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Cvjetana Plavša-Matić najavila je i konferenciju koja će se održati u Šibeniku u travnju 2020. godine, a koja će okupiti preko 600 ključnih aktera u Šibeniku.
 
Zamjenik upraviteljice za programe EU Luka Bogdan predstavio je strukturu financiranja u Republici Hrvatskoj u koji je uključeno Posredničko tijelo druge razine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koji prati provedbu projekata.
 
Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske predložila je da se Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu dotakne na konferenciji u travnju prioriteta Republike Hrvatske vezano za EU Youth Conference, a to je promicanje položaja mladih u ruralnim sredinama.
 
Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske Tanja Herceg sažima:
 
„Kada govorimo o neprofitnom sektoru, o udrugama mladih i za mlade, nužno je govoriti o istom, pratiti isto ili se baviti razvojem istih kroz aspekt financijskih okvira. Tek kroz termin financijskih okvira i otvorene pozive za organizacije civilnih društava mladih i za mlade govorimo o konkretnom i strukturiranom direktnom radu s našom krajnjom skupinom zbog koje i cijeli Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske radi i postoji, a to su mladi. Tamo gdje investiramo novac danas, takvu budućnost očekujemo. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ažurno otvara mogućnosti strukturiranog i ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske. Uz usuglašavanje različitih sektora koji imaju za fokus mlade, nužan je jedan obostran dijalog te da udruge mladih i za mlade, mladi, traže i budu informirani o mogućnostima za financiranje, osnivaju udruge i kroz to budu aktivni pokretači promjene na bilo kojem dijelu Republike Hrvatske. Znam da je neprofitni sektor i zadržavanje kvalitetnih ljudskih resursa u neprofitnim sektorima projektno izuzetno veliki izazov no to je preduvjet stvaranja filantropije u zajednici te pozivam sve koji su u mogućnosti s iskustvom da ostanu, rade i djeluju u neprofitnom sektoru te se bave ključnim pitanjima vezan za kvalitetniji standard života mladih: obrazovanja, zapošljavanje, pripreme za tržište rada.“