Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?

 • Udomiteljstvo je oblik skrbi u zamjenskoj obitelji kada se za dijete ne može brinuti njegova biološka obitelj.
 • U pravilu, udomiteljstvo je privremeno - dok se ne poprave prilike u djetetovoj biološkoj obitelji, dok se ne donese odluka o drugom trajnom obliku skrbi (npr. posvojenjem) ili do osamostaljenja djeteta.

Kako postati udomitelj?

 • Nakon što dobro razmislite i porazgovarate s članovima svojega kućanstva, javite se najbližem centru za socijalnu skrb, kojem podnosite formalni zahtjev.
 • U centru za socijalnu skrb dobit ćete detaljne informacije, a stručni radnici centra vodit će vas kroz daljnji postupak.
 • Postupak uključuje osposobljavanje i provjeru podobnosti za udomitelje, kao i provjeru uvjeta za smještaj djece. Stručni radnici centra za socijalnu skrb posjetit će vas u vašem domu, a zatražit će i neke osnovne podatke i dokumente.
 • Potom ćete biti pozvani na osposobljavanje za buduće udomitelje.
 • Nakon pozitivno procijenjenih uvjeta i završenog osposobljavanja centar za socijalnu skrb izdat će vam dozvolu (licenciju) za obavljanje udomiteljstva.
 • Od izdavanja dozvole za udomiteljstvo do smještanja djeteta u obitelj može proći neko vrijeme, jer se dijete, u pravilu, nastoji smjestiti u obitelj koja živi unutar njegove lokalne zajednice. Bude li u tom razdoblju "čekanja" nekih promjena u vašoj obitelji, svakako o tome obavijestite centar za socijalnu skrb.
 • Pokaže li se potreba da dijete bude trajno zbrinuto kroz posvojenje, socijalna služba treba pronaći obitelj koja će najbolje odgovarati djetetu.

Kakvu pomoć dobivaju udomitelji?

 • Udomitelji imaju pravo na stručnu podršku, pomoć i savjetovanje pri rješavanju problema u odnosima s djetetom ili s djetetovim roditeljima.
 • Udomitelji primaju utvrđeni iznos mjesečne naknade za svoj rad i za pokrivanje neposrednih troškova djeteta. Uz to, moguće je ostvariti dodatne naknade za posebne situacije (opremanje djeteta za školu, kupnja odjeće i obuće i sl.), u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.
Mliječna staza 2018.
INFO TELEFON: 0800 82 82