Vijeće Europe – predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara

Republika Hrvatska, od svibnja do studenoga 2018. godine, po prvi puta predsjeda Odborom ministara Vijeća Europe.Službeno je Hrvatska preuzela predsjedanje na ministarskoj konferenciji Vijeća Europe 18. svibnja 2018. godine u Danskoj. Hrvatska je članica Vijeća Europe od 6. studenoga 1996. godine.

Predsjedanje predstavlja priliku za Republiku Hrvatsku da se istakne aktivnim doprinosom promicanju najviših standarda poštivanja ljudskih prava, vladavine prava i demokracije u Europi.

Hrvatska je odredila sljedeće prioritete svog predsjedanja:
 
  1. borba protiv korupcije,
  2. učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina,
  3. decentralizacija u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave,
  4. zaštita kulturne baštine i kulturne rute.
 
Za organizaciju i provedbu programa u okviru definiranih prioriteta zadužena su resorna ministarstva i ostala tijela državne uprave.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, tijekom predsjedanja Republike Hrvatske od svibnja do studenoga 2018. godine, organiziralo je sljedeća događanja:
Radionica Promicanje ljudskih prava starijih osoba / PROMOTION OF HUMAN RIGHTS OF OLDER PERSONS, Strasbourg, 21. lipnja 2018. godine
U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, 21. lipnja 2018. godine, u Strasbourgu, održana je radionica na temu promicanja ljudskih prava starijih osoba.

Radi se o radionici vezanoj uz praćenje provedbe Preporuke CM/Rec(2014)2 Odbora ministara o promicanju ljudskih prava starijih osoba.
 
U Preporuci je Republika Hrvatska navedena kao primjer dobre prakse u dijelu socijalne zaštite starijih osoba. Preporuka je prevedena i objavljena na internet stranici Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku.
 
Sudionici radionice bili su predstavnici država članica, Vijeća Europe, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Sama radionica bila je prigoda za predstavljanje Preporuke te raspravu o primjeni načela iz Preporuke s obzirom na trenutne izazove starenja stanovništva.
 
Odbor za ljudska prava Vijeća Europe (CDDH) organizirao je ovu radionicu u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ispred Ministarstva, radionici je prisustvovala gđa Nada Zrinušić, pomoćnica ministrice za međunarodne poslove i programe.
 
Pomoćnica ministrice gđa Zrinušić, u svom govoru, naglasila je nužnost osiguranja mogućnosti da starije osobe mogu u potpunosti i ravnopravno s drugim pojedincima uživati svoja prava i slobode. Također, istaknula je da je rasprava o budućoj provedbi Preporuke, s obzirom na trenutne izazove starenja stanovništva, vrlo važna. Načini i sredstva za postizanje načela navedenih u Preporuci na nacionalnoj razini, raspravljeni na radionici, trebali bi biti poticaj državama članicama za nastavljanje primjenjivanja i provođenja Preporuke u skladu s nacionalnim praksama i propisima, kazala je gđa Zrinušić.

Program radionice


 
Interaktivni dijalog Poštivanje prava djeteta u digitalnom okruženju: mogućnosti i izazovi za države / UPHOLDING THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR STATES, New York, 11. listopada 2018. godine
U okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, 11. listopada 2018. godine održan je interaktivni dijalog pod nazivom „Poštivanje prava djeteta u digitalnom okruženju: mogućnosti i izazovi za države“. Događanje su organizirali Vijeće Europe i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, uz potporu Stalne misije Republike Hrvatske pri UN-u, a održano je usporedno s raspravama na temu dječjih prava u Odboru Opće skupštine UN-a za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja (Treći odbor).
 
Moderatorica rasprave, gđa Elda Moreno, voditeljica Odjela za dječja prava i športske vrijednosti Vijeća Europe, zahvalila je hrvatskoj Vladi na prepoznavanju važnosti teme ovog skupa, uvrstivši je među prioritete svog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa Marija Pletikosa istaknula je kako je događanje prigoda za predstavljanje Smjernica za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju, čiju preporuku je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe u srpnju 2018. godine. Isto tako, navela je je kako su djeca u Hrvatskoj također suočena s problemima koje donosi digitalno društvo te upoznala prisutne s nekim od aktivnosti koje Hrvatska provodi na tom planu.
 
Kao panelistica u raspravi sudjelovala je gđa Marta Santos Pais, posebna predstavnica glavnog tajnika UN-a za suzbijanje nasilja nad djecom, koja je kazala kako je digitalni svijet novo dječje igralište, a zaštita djece od internetskog zlostavljanja mora biti uključeno kao osnovna komponenta koherentnih nacionalnih programa protiv nasilja nad djecom. Svoj doprinos panel raspravi dali su i gđa Maud de Boer-Buquicchio, posebna izvjestiteljica UN-a o trgovanju i seksualnom iskorištavanju djece, gdin Martti Lahti, voditelj odjela u finskom Nacionalnom audiovizualnom institutu te gđa Jasmina Byrne, voditeljica UNICEF-ovog Policy Lab Dana te drugi stručnjaci za ljudska prava iz misija država članica, stručnjaci UN-ovih specijaliziranih ustanova te izaslanici mladih (Youth Delegates).

Program


 
Seminar o ulozi Europske iskaznice za mlade u pružanju mogućnosti za mlade ljude u zemlji i inozemstvu BRAIN DRAIN or BRAIN GAIN?, Zagreb, 28. - 30. listopada 2018. godine
U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, od 28. do 30. listopada 2018. godine, u Hotelu International u Zagrebu, održan je seminar „Brain Drain or Brain Gain“.

Organizatori navedenog seminara bili su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, zajedno s Parcijalnim sporazumom Vijeća Europe o mobilnosti mladih, čiji je Republika Hrvatska član od 1998. godine, te Udruženjem europske iskaznice za mlade (European Youth Card Association / EYCA) i njegovim hrvatskim članom - Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS).
 
Seminar se bavio istraživanjem fenomena "odljeva mozgova" i uloge koju bi Europska iskaznica za mlade mogla imati u tom pogledu, posebice pružanjem mogućnosti za mlade ljude u zemlji i inozemstvu. Tema seminara odabrana je kao pitanje od velikog značaja ne samo za Hrvatsku ili područje Balkana, već i za znatan broj zemalja članica Vijeća Europe koje imaju problem vezan uz odljev mozgova.
 
Seminar je ujedno pružio mogućnost dubljeg istraživanja i rasprave o ovim pitanjima kao i o mogućem doprinosu Europske iskaznice za mlade ekonomskom osnaživanju mladih, prvenstveno kroz društveno poduzetništvo. Europska iskaznica za mlade mogla bi mladima pružiti i veće mogućnosti za njihov osobni razvoj, društvenu uključenost i aktivno građanstvo. Kao rezultat seminara, donesene su konkretne preporuke za članice Europske iskaznice za mlade na koji način pristupiti ovom fenomenu i pružiti mladima mogućnosti u zemlji i inozemstvu, a osobito po pitanju njihove ekonomske neovisnosti i aktivnog sudjelovanja, primjerice putem društvenog poduzetništva, održavanja veza sa zemljom podrijetla te poticanja njihove socijalne uključenosti u zemlji dolaska.
 
Seminar je svečano otvorio i zatvorio pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj i mlade g. Ivica Bošnjak. Pomoćnik ministrice, gdin Bošnjak, naglasio je kako su programi mobilnosti poput Europske iskaznice za mlade izuzetno vrijedni u smislu razvoja vještina i kompetencija i povećanja zapošljivosti mladih ljudi. Istaknuo je važnim da sve zainteresirane strane, uključujući stručnjake i mlade, pružaju podršku razumijevanju takvog sveobuhvatnog i složenog fenomena poput „odljeva mozgova“.
 
Seminar je u dva dana okupio oko 70-ak sudionika, iz 24 države, stručnjake iz područja rada s mladima/mobilnosti mladih, socijalnih pitanja, migracija, područja vezanih uz rad/zapošljavanje te gospodarski razvoj, uključujući i predstavnike vlada država članica Vijeća Europe, istraživače, organizacije članice, partnere i mreže Udruženja europske iskaznice za mlade / EYCA-e, međunarodne organizacije te organizacije mladih i organizacija civilnog društva.
 
Program seminara

Više fotografija sa seminara vidjeti ovdje.