1. izmjena poziva UP.02.2.2.09

Slika /Logotipovi/esf.gif

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 10. kolovoza 2018. izmjenu natječajne dokumentacije u okviru ESF Poziva "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom" – faza II, UP.02.2.2.09, na relevantnim web-stranicama za strukturne fondove.

Prema posljednjim izmjenama, jedan je trošak dodan u neprihvatljive izdatke.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u  skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

Dokumentacija je dostupna na sljedećim poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Pisane vijesti