Održana druga Savjetodavna Regionalna radionica o provedbi i praćenju provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a

  • Slika /Vijesti2019/IMG_20190201_100617.jpg
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1. veljače 2019. godine održana je druga u nizu od pet Savjetodavnih Regionalnih radionica o provedbi i praćenju provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a.

Sudionici radionice bili su: koordinatori iz Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije i Krapinsko-zagorske županije te predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova s kojima predstavnici ovih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave surađuju u svrhu provedbe mjera.
 
Uloga Ministarstva je koordiniranje provedbom Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. do 2020. godine koja ima za cilj unaprijediti promicanje, zaštitu i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osobas invaliditetom na području Republike Hrvatske.
 
Uvodnu riječ na radionici održala je državna tajnica Marija Pletikosa naglasivši da je zadaća svih dionika u ovom procesu da svatko sa svoje razine poduzme korake korištenjem svih resursa kako bi ovaj cilj bilo moguće ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri.
 
Radionice su organizirane s ciljem jačanja kapaciteta dionika na lokalnoj razini, analiziranja izazova u provedbi Nacionalne strategije i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, utvrđivanja potreba u svrhu unapređenja provedbe i praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije, poboljšanja kvalitete praćenja i izvještavanja o provedenom i u konačnici osiguravanja potpune implementacije Konvencije o pravima osoba  s invaliditetom na nacionalnoj i lokalnoj razini.
 
U interaktivnoj komunikaciji s predavačima dr. sc. Ankom Kekez Koštro, Zvjezdanom Bogdanović i Brankom Zečević te predstavnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sudionici su razmijenili iskustva, detektirali područja u kojima su vidljive potrebe unapređenja u svrhu implementacije navedenog dokumenta, osvrnuli se na probleme s kojima se susreću u provedbi, praćenju i izvještavanju te zajednički razmatrali moguća rješenja pojedinih problema.
 
Sljedeće radionice u istu svrhu održat će se 4. veljače u Splitu, 6. veljače u Rijeci i 11. veljače u Osijeku.

Pisane vijesti