Savjetodavne Regionalne radionice o provedbi i praćenju provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a u Splitu i Rijeci

  • Slika /Vijesti2019/Radionice_ST_RI%20(1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Od ukupno pet planiranih Savjetodavnih Regionalnih radionica o provedbi i praćenju provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a u Splitu je 4. veljače 2019. godine održana treća, a u Rijeci 6. veljače 2019. godine četvrta savjetodavna radionica.

Sudionici radionice u Splitu bili su: koordinatori iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije te predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova s kojima predstavnici ovih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave surađuju u svrhu provedbe mjera.
 
Uloga Ministarstva je koordiniranje provedbom Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. do 2020. godine koja ima za cilj unaprijediti promicanje, zaštitu i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske.
 
U Splitu je uvodnu riječ na radionici održala državna tajnica Marija Pletikosa i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić, a u Rijeci savjetnica ministrice Zvjezdana Bogdanović i Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke naglasivši da je zadaća svih dionika u ovom procesu da svatko sa svoje razine poduzme korake korištenjem svih resursa kako bi ovaj cilj bilo moguće ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri vodeći računa o temeljnim ljudskim pravima osoba s invaliditetom.
 
Radionice su organizirane s ciljem jačanja kapaciteta dionika na lokalnoj razini, analiziranja izazova u provedbi Nacionalne strategije i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, utvrđivanja potreba u svrhu unapređenja provedbe i praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije, poboljšanja kvalitete praćenja i izvještavanja o provedenom i u konačnici osiguravanja potpune implementacije Konvencije o pravima osoba  s invaliditetom na nacionalnoj i lokalnoj razini.
 
U interaktivnoj komunikaciji s predavačima dr. sc. Ankom Kekez Koštro, Zvjezdanom Bogdanović i Brankom Zečević te predstavnicom Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se predavačima pridružila u Rijeci, sudionici su razmijenili iskustva, detektirali područja u kojima su vidljive potrebe unapređenja u svrhu implementacije navedenog dokumenta, osvrnuli se na probleme s kojima se susreću u provedbi, praćenju i izvještavanju te zajednički razmatrali moguća rješenja pojedinih problema.
 
Sljedeća i zadnja u nizu planiranih radionica u istu svrhu održat će se 11. veljače u Osijeku.

Pisane vijesti