Obavijest o produljenju roka za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 30. srpnja 2019. godine objavilo je Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini.

Novi rok za podnošenje prijava je 8. rujna 2019. godine.
Javni poziv i pripadajući obrazac za prijavu nalaze se na poveznici:  mdomsp.gov.hr

Pisane vijesti