17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Slika /Vijesti2017/siroma%C5%A1tvo.jpg

Dan 17. listopada odlukom Ujedinjenih naroda obilježava se diljem svijeta kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Svrha je njegova obilježavanja različitim se akcijama solidarizirati s ljudima koji žive u siromaštvu.

Ove godine 25.  je godišnjica Deklaracije Opće skupštine UN-a kada je u rezoluciji 47/196 od 22. prosinca 1992. proglašen 17. listopada Međunarodnim danom. Također, ove godine obilježava se i 30. godišnjica Poziva na akciju od strane oca Josepha Wresinskog - koji je inspirirao obilježavanje kao Svjetski dan prevladavanja ekstremnog siromaštva.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja „Odgovarajući na Poziv od 17. listopada kako bi okončali siromaštvo: Put prema mirnim i inkluzivnim društvima“ podsjeća nas na važnost vrijednosti dostojanstva, solidarnosti i poruka u Pozivu na akciju u borbi za eliminaciju siromaštva u svim područjima.
Ove vrijednosti vidljive su i u Agendi 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih naroda čiji je jedan od glavnih ciljeva upravo borba protiv siromaštva koja obvezuje sve zemlje članice na borbu protiv svih oblika siromaštva kroz strategije koje garantiraju poštivanje ljudskih prava i osiguravaju da nitko nije zaboravljen.

Problem siromaštva zahtjeva društvenu reakciju i odlučan pristup različitih sustava, kao i ustrajnost na cjelovitom i usklađenom pristupu. Jedino takav pristup može pružiti potrebne promjene i osigurati trajno unaprjeđenje kvalitete života ljudi.

S tom misijom Vlada RH je 2014. godine usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), koja sadrži prikaz postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, njihovog uzroka te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Strategija je izrađena u suradnji svih relevantnih sudionika: predstavnika tijela državne i javne vlasti, kao i lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika poslodavaca, sindikata, organizacija civilnoga društva i akademske zajednice.

Svrha Strategije je učinkovitije usmjeravanje mjera sustava u cilju osiguranja minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te sprečavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti i to kroz aktivnosti u pojedinim strateškim područjima: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i dostupnost energije, pristup socijalnim uslugama, pristup zdravstvenom sustavu, pristup mirovinskom sustavu, regionalni i financijski pristup.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti provodi različite mjere i aktivnosti, te i u ovim ekonomski izazovnim vremenima kontinuirano pruža značajan doprinos sustavnoj skrbi za najpotrebitije građane Republike Hrvatske kroz unapređenje prava uređenih Zakonom o socijalnoj skrbi, ali i razvojem različitih novih i inovativnih programa u suradnji s organizacijama civilnog društva, poboljšanjem dostupnosti različitih socijalnih usluga. Također, provodi projekt „Zajedno protiv dječjeg siromaštva“ u suradnji s Vladom Francuske Republike, a dio je i sustava za upravljanje i kontrolu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u sklopu kojeg provodi programe dodjele bespovratnih sredstava.

Na kraju, sukladno ovogodišnjoj temi obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pozivamo sve građane Republike Hrvatske, da prepoznaju hrabrost obitelji i građana koje žive u siromaštva, da se i nadalje odazivaju na brojne pozive i akcije. Pridružite nam se na putu prema mirnom i inkluzivnom društvu, da zajedno štitimo prava svih ljudi, promičemo dostojanstvo, pravednost i solidarnost kako bi svi bili dionici u procesu željenih  promjena, kako na osobnoj tako i na široj društvenoj razini.

(foto: hina.hr)

Pisane vijesti