„Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema“

Slika /Vijesti2019/2019-05-20.jpg

Prva u nizu konferencija kojom se, između ostalog, želi i promovirati rad gradova i općina te primjeri provedbe demografskih mjera na lokalnoj razini, organizirat će se u Đakovu dana 21. svibnja 2019. godine u partnerstvu s Gradom Đakovom.

Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje svih nadležnih tijela u kreiranju i provedbi navedenih politika u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja. Ustavom Republike Hrvatske građanima je zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (428 općina, 127 gradova + Grad Zagreb te 20 županija).

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku planira u razdoblju 2019.-2020. u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave, organizirati niz konferencija na temu demografske revitalizacije, aktualnih demografskih trendova kao i doprinosa JLP(R)S-a demografskoj revitalizaciji.

Prva u nizu konferencija kojom se, između ostalog, želi i promovirati rad gradova i općina te primjeri provedbe demografskih mjera na lokalnoj razini, organizirat će se u Đakovu dana 21. svibnja 2019. godine u partnerstvu s Gradom Đakovom.

Obzirom da je Slavonija zbog svoj položaja pretrpjela veća ratna stradanja, od kojih se nije oporavila, što je utjecalo na slabiji demografski rast i razvoj, a u posljednje vrijeme aktualno je iseljavanje, posebno mladih iz Slavonije, konferencija o demografskoj revitalizaciji ciljano je planirana upravo za ovu regiju.

S ciljem informiranja javnosti o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi, županije i državna tijela, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) kontinuirano prikuplja podatke o demografskim mjerama te aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima, posebice obiteljima s troje i više djece.

Istraživanje se provodi u svrhu stjecanja uvida u različite mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te efikasno koordiniranje demografskih mjera koje se provode i planiraju na razini države.

Vlada Republike Hrvatske je s ciljem poboljšanja gospodarske i društvene situacije, pokrenula je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg se osiguravaju sredstva iz EU fondova namijenjena revitalizaciji pet slavonskih županija. Namjera je ciljanim usmjeravanjem proračunskih i europskih sredstava pridonijeti razvoju poduzeća, boljoj prometnoj povezanosti, oporavku poljoprivredne proizvodnje, povećanju zaposlenosti i demografskoj revitalizaciji, a cilj je omogućiti ljudima ostanak, opstanak, kao i povratak onih koji su otišli.

Nadalje, pojedine općine i gradovi provode demografske mjere koje mogu pridonijeti povratku stanovništva, većoj stopi nataliteta i sličnim pozitivnim demografskim mjerama, a predstavljanje istih, javno podržavanje, razmjena iskustava te usklađivanje i sinergijsko djelovanje lokalnih i nacionalnih politika u interesu je vlasti na svim razinama, kao i samih građana.

Cilj ovog projekta je okupljanje predstavnika JLP(R)S-a s područja Slavonije, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika Ministarstva i tijela državne uprave, pri čemu je naglasak na razmjeni iskustava i primjerima dobre prakse, predstavljanje mjera koje se provode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te problema i mogućih rješenja s kojima se JLP(R)S-ovi susreću. Ovim projektom nastoji se potaknuti JLP(R)S na kreiranje i primjenu demografskih mjera, u suradnji s drugim tijelima, kojima se stvara pozitivna klima i poboljšava kvaliteta života građana te potiče promoviranje obiteljskih vrijednosti i demografska revitalizacija države.

tekst i fotografija: http://www.poslovni.hr

Pisane vijesti