Dopuna Projekta Resocijalizacije ovisnika o drogama

Slika /Vijesti2018/zadruzno_poduzetnistvo_m.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i centri za socijalnu skrb nositelji su dijela provedbenih mjera i aktivnosti u Projektu Resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u srpnju 2018. usvojilo je Dopunu Projekta Resocijalizacije i Protokola suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela i ustanova i organizacije civilnog društva u provedbi Projekta. Glavni cilj ove Dopune je uključiti u školovanje i prekvalifikaciju što veći broj osoba s problemom ovisnosti o drogama i to onih korisnika kod kojih se mjere prekvalifikacije i doškolovanja iz različitih razloga ne mogu izvršiti putem mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predviđeno je da u okviru provedbe Projekta centri za socijalnu skrb, osim zahtjeva za završetak srednjoškolskog obrazovanja, mogu Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti i zahtjeve za prekvalifikaciju i doškolovanje. Centri za socijalnu skrb u kontaktu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, trebaju provjeriti radi li se o prvoj takvoj edukaciji (prekvalifikaciji ili doškolovanju), a ako se isto zbog nekih okolnosti ne može provjeriti (primjerice zbog promjene prebivališta osobe) uputiti pismeni zahtjev Uredu koji će isto provjeriti uvidom u Zbirku osobnih podataka o korisnicima Projekta.

Dopuna Projekta Resocijalizacije

Više informacija o Projektu (i raniju nadopunu) možete pronaći na stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga:
O Projektu Resocijalizacije ovisnika


Pisane vijesti