ESF - UP.02.1.1.06.- 3. Odluka o financiranju

Slika /Logotipovi/ESIF-EU-ESF 800.jpg

Dana 15. studenog 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.1.1.06 „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, ukupnog iznosa 99.918.750,00  kn, donijelo je 3. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 12.534.151,18 kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

 https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina/

 http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina-3/Pisane vijesti