ESF - UP.02.1.1.06. „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“- 4. Odluka o financiranju

Slika /Vijesti2019/ESF_logo_odluke.jpg

Dana 15. veljače 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.1.1.06 „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, ukupnog iznosa 99.918.750,00 kn, donijeloje 4. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 16.351.304,09 kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na:
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina/
 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina-3/

Pisane vijesti

Dokumenti