ESF - UP.02.2.2.06. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“ - 2. Odluka o financiranju

Slika /Vijesti2019/ESF_logo_odluke.jpg

Dana 30. ožujka 2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u okviru otvorenog privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, ukupnog iznosa 110.150.000,00 kn, donijelo je 2. Odluku o financiranju za komponentu 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, ukupne vrijednosti 29.447.608,10 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 29.447.608,10 kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na:
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/
 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i/
 

Pisane vijesti