ESF - UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“– 2. Izmjena natječajne dokumentacije i povećanje financijske alokacije

Slika /Logotipovi/ESIF-EU-ESF 800.jpg

Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 35.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 190.000.000,00 kn.

Navedeno povećanje dostupnih financijskih sredstava izvršeno je u okviru sve tri skupine unutar Poziva.
 
Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvršilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti na sljedećim poveznicama, a koja stupa na snagu istekom roka obustave (12. srpnja 2019. do kraja dana) i primjenjuje se na projektne prijedloge predane nakon isteka navedenog roka obustave:
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/
 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii-2/
   
Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 13. srpnja 2019. od 00.00:01 sati.

Pisane vijesti