Informacija o produljenju roka javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga, Prethodne procjene i Teze za Obiteljski zakon

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg
Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je dana 21. rujna 2016. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon i Teza za Obiteljski zakon na portalu e-Savjetovanja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4049.
Radi zainteresiranosti javnosti odnosno velikog odaziva na javno savjetovanje koje je u tijeku putem portala e-Savjetovanja te važnosti i složenosti teme obavještavamo da se rok trajanja javnog savjetovanja umjesto ranije utvrđenog 21. listopada 2016. godine produljuje do dana 11. studenoga 2016. godine. Uzimajući u obzir značaj aktivnog doprinosa svih sudionika u raspravi te u nastojanju da se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogući neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na navedene dokumente, ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.
U nastojanju da se provede kvalitetan proces javnog savjetovanja Ministarstvo socijalne politike i mladih će za vrijeme razdoblja savjetovanja organizirati više javnih izlaganja i diskusija na ovu temu u o čemu će na primjereni način pravovremeno izvijestiti javnost.

Pisane vijesti