Informacija o produljenju roka javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je dana 24. ožujka 2017. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Nakon primjedbi zaprimljenih u dosadašnjem tijeku javnog savjetovanja te u okviru održane javne rasprave, Ministarstvo je radi važnosti i složenosti teme dodatno razmotrilo zakonske odredbe kojima se uređuju materijalna prava pojedinih skupina korisnika te se sukladno tome produljuje javno savjetovanje, umjesto ranije utvrđenog 10. travnja 2017. do dana 24. travnja 2017. godine.
Uzimajući u obzir značaj aktivnog doprinosa svih sudionika u raspravi te u nastojanju da se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogući neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na navedeni dokument, ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja, putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5050.

Pisane vijesti