Izbori, EU parlament 2019, Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi