Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Kako bi najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj, a osobito roditeljima koji koriste prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, omogućili neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga. 

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 27. studenoga do 11. prosinca 2012. godine.

Odredbe ovog Zakona pridonijet će usklađenju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju „Socijalna politika i zapošljavanje“ te dodatno, kroz preraspodjelu i prekvalifikaciju postojećih dopusta ojačati pravni položaj korisnika prava, uz stvaranje većih mogućnosti za znatnije sudjelovanje očeva u brizi i odgoju djece. Produžavanjem minimalnog trajanja roditeljskog dopusta s tri na četiri mjeseca za svakog od zaposlenih i samozaposlenih roditelja (4+4=8), te nemogućnost prijenosa dva od četiri mjeseca roditeljskog dopusta na drugog roditelja, u našem slučaju najčešće na majku djeteta, bit će poticaj mnogim očevima da sukladno svojim radnim obvezama pokloni jedan dio vremena i obitelji. Isto tako ovim prijedlogom daje se mogućnost roditeljima da skrb o brizi za dijete produže za dodatnih dva mjeseca u skladu sa svojom odlukom i potrebama.Također su se izjednačavanjem trajanja posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje, bez obzira na dob posvojenog djeteta, stekli uvjeti za poticanje posvojenja djece, uključujući i djece s poteškoćama u razvoju.U pogledu naknada za vrijeme korištenja prava po osnovi ovog Zakona ukupan opseg prava na novčanu naknadu za vrijeme korištenja prava na odgovarajući dopust ili poštedu od rada ili brigu o djetetu se ne mijenja, ali je moguće da kroz primjenu novih zakonskih rješenja dođe do manje preraspodjele tih naknada unutar obitelji.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspraviPisane vijesti