Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara“

  • Slika /Vijesti2019/Senj 12.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U tvrđavi Nehaj, simbolu grada Senja, u utorak 24. rujna 2019. godine održana je druga po redu Konferencija na temu demografske revitalizacije i doprinosa JLP(R)S-a te obuhvatila područje Like, Primorja i Gorskog kotara izlažući demografske izazove s kojima se ovo područje suočava, kao i moguća rješenja i primjere dobre prakse.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u razdoblju 2019.-2020. u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave organizira niz konferencija na temu demografske revitalizacije, aktualnih demografskih trendova kao i doprinosa JLP(R)S-a demografskoj revitalizaciji.

„Ulaganje u demografske mjere, usluge namijenjene obitelji, djeci i mladima dugoročne su socijalne investicije u najvažniji stup našeg društva, a time i u gospodarsko jačanje zemlje te stvaranje i jačanje uvjeta za ostanak, ali i povratak u zemlju,“ obratila se nazočnima ministrica Vesna Bedeković.

Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje svih nadležnih tijela u kreiranju i provedbi navedenih politika u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja. Ustavom Republike Hrvatske građanima je zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (428 općina, 127 gradova + Grad Zagreb te 20 županija).

S ciljem informiranja javnosti o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi, županije i državna tijela, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) kontinuirano prikuplja podatke o demografskim mjerama te aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima, posebice obiteljima s troje i više djece.

Istraživanje se provodi u svrhu stjecanja uvida u različite mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te efikasno koordiniranje demografskih mjera koje se provode i planiraju na razini države.

Pojedine općine i gradovi provode demografske mjere koje mogu pridonijeti povratku stanovništva, većoj stopi nataliteta i sličnim pozitivnim demografskim mjerama, a predstavljanje istih, javno podržavanje, razmjena iskustava te usklađivanje i sinergijsko djelovanje lokalnih i nacionalnih politika u interesu je vlasti na svim razinama, kao i samih građana. 

Cilj ovog projekta je okupljanje predstavnika JLP(R)S-a s područja Like, Primorja i Gorskog kotara, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika Ministarstva i tijela državne uprave, pri čemu je naglasak na razmjeni iskustava i primjerima dobre prakse, predstavljanje mjera koje se provode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te problema i mogućih rješenja s kojima se JLP(R)S-ovi susreću. Ovim projektom nastoji se potaknuti JLP(R)S na kreiranje i primjenu demografskih mjera, u suradnji s drugim tijelima, kojima se stvara pozitivna klima i poboljšava kvaliteta života građana te potiče promoviranje obiteljskih vrijednosti i demografska revitalizacija države.Pisane vijesti