Koronavirus - važne informacije!

Slika /Vijesti2020/MDomsp-Plavi-logo.png

U ovoj rubrici nalaze se važne informacije, učestala pitanja i odgovori u svezi koronavirusa. Ako među ponuđenim dokumentima i poveznicama koje vode na često postavljana pitanja ne pronađete odgovore na vaša pitanja, upit možete poslati i na adresu elektroničke pošte: korona@mdomsp.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi proslijedilo je Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva te Preporuku postupanja prema specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva 
Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Skrećemo pažnju svim pužateljima usluga socijalne skrbi na poslanu uputu kao i potrebu redovitog praćenja preporuka na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr), Ministarstva zdravstva (www.zdravlje.gov.hr) i Ravnateljstva civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr), na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci u svezi koronavirus.

Molimo pridržavati se uputa koje su još uvijek na snazi!


NOVO!


30.7.2020.

Izmjene i dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi18.7.2020.

Izmjene i dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi


2.7.2020. 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - Osiguravanje biračkog prava u ustanovama koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi


28.6.2020.

Mjere zaštite od COVID-19 za osobe s invaliditetom​


26.6.2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi 


25.6.2020.

MDOMSP uputilo prijedlog Nacionalnom stožeru da žurno donese upute o zabrani posjeta u ustanovama za starije i nemoćne osobe za sve županije RH21.6.2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

MDOMSP u suradnji s HZJZ-om i Nacionalnim stožerom civilne zaštite RH pooštrava mjere u svim ustanovama u sustavu socijalne skrbi za Splitsko-dalmatinsku, Osječko-baranjsku, Zagrebačku županiju i Grad Zagreb


19.6.2020.

Preporuka za područje Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba


29.5.2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi
14.5.2020. 

Preporuka - održavanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne stanuje


8.5.2020.


Upute pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (COVID-19) za centre za socijalnu skrb i centar za posebno skrbništvo17.4.2020.

Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi


11.4.2020.

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi 
- zadnja izmjena 16.4.2020.


6.4.2020.

Priopćenje o postupanju u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije radi suzbijanja epidemije COVID-19


Pitanja i odgovori o koronavirusu iz domene Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - dopuna 6.4.2020.


3.4.2020.

Usluge savjetovanja i pomaganja i obiteljske medijacije u uvjetima epidemije COVID-19 u Obiteljskim centrima kao stručna pomoć građanstvu


1.4.2020.

Preporuka o održavanju osobnih odnosa djece s roditeljima i izvršavanje roditeljske skrbi u uvjetima pandemija


27.3.2020. 


Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi


26.3.2020. 

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova soc. skrbi i drugih pružatelja soc. usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19​24.3.2020.

Uputa za pružanje usluge osobne asistencije


23.3.2020.

Zbrinjavanje beskućnika za vrijeme trajanja epidemije COVID 19 i organizacija rada pučkih kuhinja20.3.2020.

Opravdanost ograničenja održavanja osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod drugih pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji

Upute obrtima registriranima za obavljanje djelatnosti dadilje


19.3.2020. 

Odluka o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije COVID-1916.3.2020.

Preporuke osobama s invaliditetom i javnosti vezano uz koronavirus Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Obavijest organizacijama civilnoga društva – COVID-19


27.2.2020.

Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva 
Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Pisane vijesti