Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Slika /Vijesti2018/medunarodni_dan_borbe_protiv_siromastva_2018.png

Svake godine 17. listopada diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Ove godine obilježava se 70. obljetnica proglašenja Opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima. Važno je podsjetiti na temeljnu vezu između siromaštva i ljudskih prava te da su ljudi koji žive u siromaštvu pogođeni kršenju ljudskih prava.  Joseph Wresinski bio je jedna od prvih osoba koja je istaknula izravnu vezu između ljudskih prava i ekstremnog siromaštva. Upravo je Joseph Wrenski inspirirao obilježavanje 17. listopada kao Svjetskog dana prevladavanja ekstremnog siromaštva - i priznanje od strane Ujedinjenih naroda toga dana kao Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja je „Okupljanje s najzapostavljenijima u izgradnji inkluzivnog svijeta u kojem će se poštivati opća ljudska prava i dostojanstvo“. Tema koja nas podsjeća na važnost vrijednosti dostojanstva, solidarnosti.

Ove vrijednosti vidljive su i u Agendi 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih naroda čiji je jedan od glavnih ciljeva upravo borba protiv siromaštva i koja obvezuje sve zemlje članice na borbu protiv svih oblika siromaštva kroz strategije kojima se garantiraju poštivanje ljudskih prava i osiguravaju da nitko nije zaboravljen.

Siromaštvo se promatra na različite načine među kojima su nedostatak sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i osiguranje egzistencije, nedostupnost ili ograničena mogućnost obrazovanja, beskućništvo, loši i neodgovarajući stambeni uvjeti. Siromaštvo je stanje deprivacije dohotka i drugih izvora, materijalnih, socijalnih i kulturnih, a utječe na zdravlje, zapošljavanje, učenje i poštovanje.

S tom misijom Vlada RH je 2014. godine usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), koja sadrži prikaz postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, njihovog uzroka te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Strategija je izrađena u suradnji svih relevantnih sudionika: predstavnika tijela državne i javne vlasti, kao i lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika poslodavaca, sindikata, organizacija civilnoga društva i akademske zajednice.

Problem siromaštva zahtjeva društvenu reakciju i pristup različitih sustava, kao i ustrajnost na cjelovitom i usklađenom pristupu. Jedino takav pristup može pružiti potrebne promjene i osigurati trajno unaprjeđenje kvalitete života ljudi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti provodi različite mjere i aktivnosti te kontinuirano pruža značajan doprinos sustavnoj skrbi za građane Republike Hrvatske u riziku od siromaštva, kroz unapređenje prava uređenih Zakonom o socijalnoj skrbi, ali i razvojem različitih novih i inovativnih programa u suradnji s organizacijama civilnog društva, poboljšanjem dostupnosti različitih socijalnih usluga.  

Sukladno ovogodišnjoj temi obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pozivamo građane Republike Hrvatske da prepoznaju obitelji i građane koji žive u riziku od siromaštva, da se i nadalje odazivaju na brojne pozive i akcije, odnosno da nam se pridruže na putu prema mirnom i inkluzivnom društvu, da zajedno štitimo prava svih ljudi, promičemo dostojanstvo, pravednost i solidarnost.  
 

Pisane vijesti