Ministrica Murganić sudjelovala na ministarskom sastanku u Beču

  • Slika /Vijesti2018/Be%C4%8D_sastanak_ministara%20(2).jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić boravila je 12. i 13. listopada 2018. godine u službenom posjetu Beču gdje je potpisala Zajedničku Deklaraciju „Ravnopravnost spolova kao prioritet Europske unije danas i u budućnosti“.

U sklopu službenog posjeta ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, prisustvovala je neformalnom ministarskom sastanku ministara nadležnih za pitanja ravnopravnosti spolova EU28, EFTA i zemalja Zapadnog Balkana koji je predvodila federalna ministrica za žene, obitelji i mlade Austrije, gđa Juliane Bogner Strauß.

Glavna tema ministarske rasprave bila je utjecaj digitalizacije na jednaku civilnu i političku participaciju djevojaka i mladića.

Ministrica Murganić naglasila je da je Republika Hrvatska uskladila svoje zakonodavstvo s najvišim europskim standardima i konvencijama vezanima za rodnu ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije i svih oblika nasilja.

Ministrica Murganić sudjelovala je i na neformalnom ministarskom sastanku ministara nadležnih za pitanja ravnopravnosti spolova EU28 u sklopu austrijskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Na sastanku su ministri razmijenili ideje i primjere dobrih praksi i strategija iz područja oblikovanja politika usmjerenih mladima koje se mogu prenijeti u područje ravnopravnosti spolova.

„Smatramo da su prevencija u smislu slanja pozitivnih i kvalitetnih poruka, prosvješćivanje našeg stanovništva, edukacija žena u ruralnim sredinama i mladih u smislu ispravnog korištenja digitalnih komunikacijskih mogućnosti put kojim moramo i dalje nastaviti“, kazala je ministrica Murganić.

Na neformalnom ministarskom sastanku izložena je i ideja o izgradnji snažnih mreža i njegovanju kontinuiranog dijaloga između relevantnih dionika u području ravnopravnosti spolova.


 

Pisane vijesti