Ministrica Murganić u posjeti Zadarskoj županiji

Slika /Vijesti2017/2017-04-12a.jpg

U utorak, 11. travnja 2017. godine u radnom posjetu Zadarskoj županiji boravila je ministrica Ministarstva demografije, mladih i socijalne politike Nada Murganić u čijoj su pratnji bili državni tajnici u tom ministarstvu Marija Pletikosa i Marin Strmota te pomoćnici ministrice Maja Vučinić Knežević i Josip Masnić.

Tijekom svog boravka u Zadru, ministrica sa suradnicima održala je radni sastanak sa županom Stipom Zrilićem i njegovim suradnicima te predstavnicima socijalnih ustanova sa područja Zadarske županije, a u Koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru održala tribinu na temu "Demografske mjere Vlade Republike Hrvatske".

„Od kada sam preuzela ovo ministarstvo, uz obaveze koje kao ministrica i članica Vlade imam u Zagrebu, htjela sam i obilaziti naše ustanove, vidjeti u kakvom su stanju, kako rade centri za socijalni rad, koju problematiku imaju, ali i porazgovarati sa predstavnicima jedinica lokalne vlasti, jer smatramo da bez obzira koliko su neke naše usluge i ustanove centralizirane, svaka sredina ima svoje specifičnosti, svoje probleme i mislim da zajedničkim radom možemo raditi na poboljšanju . U razgovoru sa predstavnicima ustanova najbolje mogu vidjeti i osjetiti s kojim se problemima suočavaju, s jedne strane, s druge strane smatramo da je rad na terenu važan i značajan.“, rekla je ministrica Nada Murganić.
I županija ispunjava svoju ulogu u stvaranju boljeg gospodarskog i socijalnog stanja, rekao je danas župan Stipe Zrilić i dodao da Županija u tom dijelu ima određenu ulogu, zajedno sa ostalim dionicima javnog i gospodarskog sektora „Možemo reći da su naši gospodarski pokazatelji u rastu i da je broj zaposlenih sve veći što onda znači i da je ukupna socijalna slika bolja. No koliko god se trudili nema nekog idealnog stanja i uvijek ima slučajeva kojima treba pomoći država i u jednom dijelu Županija. U tom smislu mi iz svog proračuna izdvajamo određena sredstva za funkcioniranje centara za socijalu skrb, a izdvajamo i sredstva za aktivnosti ostalih, kako udruga tako i Caritasa, Doma za stare i nemoćne , Volonterskog centra, i imamo određene projektne aktivnosti u cilju poboljšanja socijalne slike Županije. Mislim da smo u tom dijelu ako se mogu pohvaliti malo bolji od prosjeka Republike Hrvatske“, istaknuo je župan Stipe Zrilić.

Osim radnog sastanka u Županiji, ministrica Nada Murganić potpisala je u Gradu Zadru treći dodatak Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg centra „Voštarnica“ , s obzirom da se daleko odmaklo s izgradnjom i usluge koje su predviđene u tom dječjem centru koji je od izuzetnog značaja za građane Zadra i Zadarske županije.

(tekst i fotografija: www.zadarska-zupanija.hr)

Pisane vijesti