Ministrica Vesna Bedeković u razgovoru s 24sata: Poslodavci, pričate li obiteljski u svojoj tvrtki?

Slika /Vijesti2019/VBedekovic2019-11-17.jpg

Ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković govori o programima skrbi za zaposlenike i provođenju obiteljskih mjera u tvrtkama kao što su kraći radni tjedan, slobodni dani za višednevni izostanak s posla zbog bolesti djeteta, fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće…

"Pričajmo obiteljski! To je jezik onih koji jutrima trče na posao, a nakon njega još brže trče doma! Na poslu love rokove, a doma male razigrane ljude. Na poslu su odgovorni, a doma su nezamjenjivi. Na poslu su radnici, a doma su sve. Na poslu ulažu 100 % truda, a s obitelji 100 % sebe i trebaju poslodavca koji to razumije i vjeruje da oni mogu to sve. Jer mogu!”
 
Ovim riječima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva pravne osobe za prijavu trgovačkih društava na natječaj za dodjelu priznanja “Poslodavac prijatelj obitelji” koji je otvoren do 4. prosinca. Prijaviti se mogu za jednu od četiri ponuđene kategorije: mikro poduzeća (do 10 zaposlenika), mala (od 11 do 50 zaposlenika), srednja (od 51 do 250 zaposlenika) i velika (od 251 i više zaposlenika). Priznanje “Poslodavac prijatelj obitelji” dodijelit će se poslodavcima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima te koji svojim poslovanjem nude kvalitetne programe skrbi za zaposlenike, kao i inovativna rješenja koja pozitivno pridonose usklađivanju poslovnog i privatnog života zaposlenika. Projekt „Poslodavac prijatelj obitelji“ pokrenut je kao nastavak mjere „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – vrtići za skladniji život“, koja za cilj ima usklađivanje obiteljskog i poslovnog života roditelja djece uključene u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Fleksibilniji oblici rada, osobito oni koji nemaju negativan financijski učinak na prihode zaposlenika, preraspodjela radnog vremena, mogućnost rada od kuće u djelatnostima u kojima je to moguće i slobodni dani za posebne događaje u životu samo su neki od obitelji prijateljskih mogućnosti kojima poslodavci izlaze u susret svojim zaposlenicima. A što kvalitetan poslodavac mora pružiti svome djelatniku porazgovarali smo s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izv. prof. dr. sc. Vesnom Bedeković.
 
Što je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ponukalo da organizira natječaj "Poslodavac prijatelj obitelji"?
 

Kreiranje i provedba mjera koje pozitivno pridonose usklađivanju privatnog i poslovnog života važan su segment obiteljske i populacijske politike. Bitna je podrška koju roditeljima pružaju njihova radna okruženja i poslodavci kako bi se roditeljima osiguralo „balansiranje“ između često nespojivih zahtjeva koji proizlaze iz njihova istodobnog roditeljstva te sudjelovanja na tržištu rada.

Upravo sa svrhom poticanja poslodavaca na promišljanje kako biti kvalitetan partner zaposlenicima te im osigurati više od zakonom propisanih radnih uvjeta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodjeljuje priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ odabranim poduzećima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima. Sudjelovanjem poduzeća u projektu te dodatnim pogodnostima koje poslodavci osiguravaju zaposlenicima, podiže se svijest o važnosti potreba društva i zaposlenika te kvalitetnim programima skrbi za zaposlenike i inovativnim rješenjima podiže se kvaliteta poslovanja. Cilj projekta je senzibilizacija poslodavaca i javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih majki i očeva, poticanje društva na zaštitu i osnaživanje obitelji te isticanje pozitivnih mjera koje poslodavci provode, a usmjerene su na poboljšanje kvalitete života zaposlenika.
 
Kakva je po Vašem mišljenju situacija na tržištu rada i jesu li zaposlenici danas u nešto boljem položaju?
 

Tvrtke u Hrvatskoj polako uviđaju da mogu napredovati samo ako razvijaju potencijal svojih zaposlenika. Ravnoteža privatnog i poslovnog života velik je izazov za zaposlenike te radnici pri odabiru posla sve više gledaju dodatne pogodnosti koje mogu dobiti od poslodavaca. Iz tog razloga uspješne tvrtke nude sve više pogodnosti svojim radnicima kako bi ih zadržale i motivirale, a radna kultura i trendovi na radnome mjestu polako se mijenjaju. Naravno, prostora za napredak uvijek ima.

Po pitanju javnih politika evidentno je da jedno od prioritetnih političkih i društvenih pitanja trebaju postati upravo politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, pri čemu je iste potrebno unaprijediti u svim segmentima, uz važnu ulogu kako države tako i poslodavaca.
Upravo javnom pohvalom poslodavaca ovim projektom i isticanjem primjera dobre prakse potiču se i drugi poslodavci na kreiranje i primjenu rješenja, odnosno razvoj nefinancijskog dijela poslovanja, kojima se stvara prijateljsko i poticajno okruženje za zaposlenike i njihove obitelji. Svi pokazatelji upućuju nas na to da zaposlenici koji imaju priliku uskladiti privatne i poslovne obveze, teže izvrsnosti i postižu bolje rezultate te tako postižu, između ostalog, i balans privatnog i poslovnog uspjeha. Neosporno je da takve poslovne politike imaju utjecaj na društvo u cjelini, na poslovne rezultate, obiteljski život zaposlenika i pozitivno društveno ozračje. Naše je trajno opredjeljenje ohrabrivati i aktivno pridonositi upravo tim ciljevima.
 
U Hrvatskoj svijest o društveno-odgovornom poduzetništvu usmjerenom na zaštitu i podršku obitelji evidentno jača, a poslodavcima se nudi niz programa i edukacija. Upravo potražnja za alatima i smjernicama dokazuje izniman interes poslovnog sektora, ali i šire društvene zajednice, za razvojem društva u cjelini. Tako značajni iskoraci podrazumijevaju zajedničko djelovanje svih dionika javnog, društvenog i poslovnog sektora.
 
Kakav po vašem mišljenju mora biti "Poslodavac, prijatelj obitelji" i kakve sve beneficije mora dati svojim zaposlenicima?
 
Od poslodavaca se očekuju kvalitetni programi skrbi za zaposlenike te inovativna rješenja u provođenju obitelji prijateljskih mjera. Kriteriji koji se boduju su: mogućnost korištenja fleksibilnih oblika rada za zaposlene (nepuno radno vrijeme, klizno radno vrijeme, rad od kuće i sl.); broj zaposlenica; te rješenja koja su namijenjena njima radi lakšeg uključivanja u rad; usklađivanju roditeljskih i poslovnih obveza; ostale pogodnosti koje poslodavac pruža, a korisne su njihovim zaposlenicima. Važan kriterij je broj zaposlenika/ca koji su zadržali istu razinu poslova i radnog mjesta nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Vrednuju se i rješenja namijenjena zaposlenicima nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta radi lakšeg uključivanja u rad, kao i ona koja se odnose na skrb o djeci predškolske dobi i općenito pogodnosti koje omogućavaju lakše usklađivanje roditeljskih i poslovnih obveza, te druge pogodnosti koje nisu propisane zakonom, a poslodavac ih pruža svojim zaposlenicima.
 
Priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ i ove godine dodijelit će se 17. prosinca poslodavcima koji se prijave na natječaj, a prema odabiru Povjerenstva imaju posebno atraktivne mjere koje zaposlenim roditeljima olakšavaju postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog života. Prijave su u tijeku te se poslodavci mogu prijaviti do 4. prosinca.
 
Podržavajući roditelje, gradimo ljudski kapital i stvaramo čvrste osnove za napredak i rast cjelokupnog društva. Poticanje društveno odgovornog poslovanja kod poslodavaca koji prepoznaju direktnu povezanost usklađenog obiteljskog života s radnim potencijalom i učinkom svojih zaposlenika, trajno je opredjeljenje ovog Ministarstva, usmjereno na dugoročne pozitivne učinke na zaposlenike, obitelj i poslodavce.
 
Kakva tvrtka zaslužuje nositi titulu "Poslodavac prijatelj obitelji?
 
Nakon analize upitnika na temelju kojih su ocijenjeni primjeri rješenja ispitanika koji su se javili na natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“ došlo se do iznimno vrijednih primjera iz prakse. Među prošlogodišnjim prijavama poslodavci su istaknuli različite pozitivne mjere koje provode u svojim tvrtkama, financijske i nefinancijske. Mjere koje poslodavci nude zaposlenicima su kraći radni tjedan, slobodni dani za višednevni izostanak s posla zbog bolesti djeteta, fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće.
 
Također, tvrtke koje podržavaju obiteljski život zaposlenika imaju praksu dodjele financijskih sredstava za rođenje djeteta, omogućavanje korištenja slobodnih dana za polazak djeteta u školu ili vrtić, pokrivanje troškova dopunskog osiguranja te trećeg stupa mirovinskog osiguranja.
 
Mnoge tvrtke koje su prijavom sudjelovale u ovom projektu omogućuju stipendiranje djece zaposlenika, novčana sredstva za nabavu školske opreme, mogućnost povoljnijeg kreditiranja zaposlenika, besplatan obrok za vrijeme radnog vremena, dodatak na plaću za zaposlenike s troje ili više djece.
 
Poslodavci koji njeguju i potiču obiteljski život sudjeluju prigodnim darovima za djecu, imaju politiku poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta, organiziraju besplatna ljetovanja i izlete za zaposlenike i njihove obitelji, osiguravaju podmirenje troškova vrtića ili nude uređen prostor za boravak djece zaposlenika u sklopu tvrtke te svojim zaposlenicima daju mogućnost korištenja sportskih i wellness programa unutar tvrtke.
 
Izvor: 24sata.hr

Pisane vijesti