Natječaj (Call for proposals VP/2010/007): Socijalno eksperimentiranje

Natječaj "Socijalno eksperimentiranje" otvoren je do 31. kolovoza 2010. godine za aktivnosti koje trebaju početi između 01. siječnja 2011. i 31. ožujka 2011. godine, a trebaju trajati maksimalno 24 mjeseca, odnosno minimalno 12 mjeseci.

Iznos koji je predviđen za dodjelu putem ovog natječaja je 2.5 milijuna Eura. Predviđeno je da će otprilike 10 projekata biti odabrano za financiranje. Europska unija financirat će najviše 80% ukupno dopuštenih troškova projekta, a prijavitelj treba jamčiti sufinanciranje u gotovini u preostalih 20%. Doprinosi u naturi nisu dopušteni.

Kratak opis svrhe natječaja:
Ovaj natječaj odnosi se na promicanje socijalnih eksperimenata kao izvora inovacija u socijalnim politikama koje su obuhvaćene modelom otvorene koordinacije koja se primjenjuje u socijalnoj zaštiti i socijalnom uključivanju u Europskoj uniji.
Socijalni eksprerimenti trebaju:
- Pružati inovativne odgovore na socijalne potrebe;
- Prvotno se poduzimati u manjem obimu, s obzirom da su nesigurni njihovi učinci;
- Provoditi se u uvjetima koji osiguravaju mogućnost mjerenja njihovih učinaka;
- Ponavljati se u širem obimu ukoliko su postignuti rezultati uvjerljivi.
Europska unija nastoji pružati podršku socijalnoj inovaciji i razvoju politika zasnovanim na dokazima u socijalnom području, koristeći socijalni model otvorene koordinacije i Europski socijalni fond.
Transnacionalni projekti trebaju uključivati partnerstva između dionika koji su uključeni u proces socijalnog eksperimentiranja (javna tijela, lokalne vlasti, nevladine organizacije, pružatelji usluga itd.). Projekti se trebaju odnositi na aktivnosti umrežavanja uključenih u projekt, vrednovanje socijalnog eksperimentiranja, ispitivanja mogućnosti prijenosa, ili izrade inventara o dostignućima Europske unije.

Potencijalni prijavitelji:
Poziv na prijavu je dostupan svim dionicima iz zemalja koje sudjeluju u PROGRESS-u, uključujući i EFTA države, države kandidatkinje, te države potencijalne kadidatkinje (EU 27, Norveška, Island, Lichtenstein, Hrvatska, Makedonija, Turska te potencijalna država kandidatkinja: Srbija). Potencijalni prijavitelji mogu biti javna tijela, regionalne i lokalne vlasti, nevladine organizacije, pružatelji usluga itd. Također, moraju biti registrirane organizacije (pravne osobe) osnovane u jednoj od zemalja koje sudjeluju u PROGRESS-u sa uspostavljenom administrativnom i financijskom strukturom upravljanja.

Više informacija o navedenom natječaju potražite na web stranicama:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=263&furtherCalls=yesPisane vijesti