Neformalni sastanak EPSCO Vijeća, Bukurešt, 10-11. travnja 2019.

  • Slika /Vijesti2019/Bukurest_2019%20(1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa Marija Pletikosa sudjelovala je u Bukureštu 10. i 11. travnja 2019. godine na neformalnom sastanku ministara za zapošljavanje i socijalna pitanja u formatu EPSCO Vijeća za vrijeme rumunjskog predsjedanja Vijećem EU.

EPSCO Vijeće okupilo je ministre/ice nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica Europske unije.

Prvog dana 10. travnja 2019. na dnevnom redu je bila tema o sudjelovanju žena na tržištu rada s posebnim naglaskom na sljedeća područja: rasprava o poticanju i pružanju podrške ženama u netipičnim oblicima rada te razlike u plaćama među spolovima i pitanje postizanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života. 

Održane su dvije radionice: Žene s invaliditetom u svijetu rada te Suzbijanje razlike u plaćama među spolovima kao dio Akcijskog plana EU 2017-2019. 

Državna tajnica navela je kako je Republika Hrvatska u svom programu za predsjedanjem Vijećem EU između ostalih istaknula prioritete za promicanje ravnopravnosti spolova, osnaživanje žena i uklanjanje nejednakosti žena na tržištu rada te jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom.
 
Drugi dan sastanka je 11. travnja 2019. državna tajnica gđa Marija Pletikosa dala je svoj doprinos u raspravi na temu o rodno osviještenim politikama u sklopu socijalne dimenzije Europske unije  post 2020. 
 
Na marginama sastanka EPSCO Vijeća gđa Pletikosa održala je bilateralni sastanak sa državnom tajnicom iz Ministarstva za obiteljska pitanja, starije osobe, žene i mlade SR Njemačke gđom Julianom Seifert o prioritetima i aktivnostima obje države s obzirom na nadolazeće predsjedanje Hrvatske i Njemačke, Vijećem Europske unije.

Pisane vijesti