Koronavirus - važne informacije!

Slika /Vijesti2020/MDomsp-Plavi-logo.png

U ovoj rubrici nalaze se važne informacije, učestala pitanja i odgovori u svezi koronavirusa. Ako među ponuđenim dokumentima i poveznicama koje vode na često postavljana pitanja ne pronađete odgovore na vaša pitanja, upit možete poslati i na adresu elektroničke pošte: korona@mdomsp.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi proslijedilo je Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva te Preporuku postupanja prema specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva 
Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Skrećemo pažnju svim pužateljima usluga socijalne skrbi na poslanu uputu kao i potrebu redovitog praćenja preporuka na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr), Ministarstva zdravstva (www.zdravlje.gov.hr) i Ravnateljstva civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr), na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci u svezi koronavirus.

Molimo pridržavati se uputa koje su još uvijek na snazi!

Obavijest organizacijama civilnoga društva – COVID-19​


Pitanja i odgovori o koronavirusu iz domene Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


NOVO!

3.4.2020.

Usluge savjetovanja i pomaganja i obiteljske medijacije u uvjetima epidemije COVID-19 u Obiteljskim centrima kao stručna pomoć građanstvu


1.4.2020.

Preporuka o održavanju osobnih odnosa djece s roditeljima i izvršavanje roditeljske skrbi u uvjetima pandemija


27.3.2020. 


U cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi:
- primjenjuju se Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i oboljelim od kroničnih bolesti te Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 za osobe s kroničnim bolestima te starije osobe objavljene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika (COVID-19) Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba koje je potrebno svakodnevno pratiti!

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi


26.3.2020. 

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova soc. skrbi i drugih pružatelja soc. usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19​


S obzirom na daljnji razvoj epidemiološke situacije u RH uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u RH, uvodi se nužna mjera posebne organizacije ustanova soc. skrbi kojima je osnivač RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za vrijeme dok traje proglašena epidemija bolesti COVID-19.

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova soc. skrbi i drugih pružatelja soc. usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19


24.3.2020.

Uputa za pružanje usluge osobne asistencije


23.3.2020.

Zbrinjavanje beskućnika za vrijeme trajanja epidemije COVID 19 i organizacija rada pučkih kuhinja20.3.2020.

Opravdanost ograničenja održavanja osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod drugih pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji

Upute obrtima registriranima za obavljanje djelatnosti dadilje


19.3.2020. 

Odluka o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije COVID-1916.3.2020.

Preporuke osobama s invaliditetom i javnosti vezano uz koronavirus Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom


 

Pisane vijesti