OBAVIJEST: Izrada Izvješća o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, za 2011. godinu

Završnim odrednicama Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, određena je obveza svih tijela zaduženih za provedbu mjera Nacionalne strategije da Ministarstvu socijalne politike i mladih (pravnom slijedniku Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), kao koordinatoru provedbe navedene Strategije, dostave izvješće o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.

Kako bismo bili u mogućnosti izraditi Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za 2011. godinu i isto dostaviti Vladi Republike Hrvatske, molimo sve nositelje i sunositelje provedbe mjera da nas o svojim aktivnostima na ovom području tijekom 2011. godine izvijeste koristeći Okvir za praćenje Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. i pripadajuće obrasce koji se nalaze u privitku ove obavijesti.

Nacionalna strategija za OSI 2007. - 2015.
prilog 1 Okvir za pracenje Nacionalne strategije - promjene ustrojstva
prilog 2 obrazac - na nacionalnoj razini
prilog 3 obrazac za jp(r)s
prilog 4 obrazac za jlsPisane vijesti