Održan međuresorni sastanak o suradnji u zaštiti dobrobiti djece

  • Slika /Vijesti2019/13_3_2019%20(1).jpeg
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana  8. ožujka 2019. održan je sastanak radne skupine programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“ koji se odvija kao dio aktivnosti „Sustavna podrška obiteljima s djecom“ s ciljem izrade smjernica za međuresornu suradnju u zaštiti dobrobiti djece.

Sastanku su prisustvovali stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, policije, pravosuđa i ureda pravobraniteljice za djecu, a sastanku je prisustvovala i  ministrica gđa Nada Murganić.

Stručnjaci imenovani u Radnu skupinu u narednom će razdoblju raditi na analiziranju postojećih zakona i propisa o međuresornoj suradnji – na pravnom i psihosocijalnom aspektu te kreiranju  prijedloga novog akcijskog dokumenta kojim bi se identificirali postojeći problemi u međuresornoj suradnji te preciznije operacionalizirali i definirali postupci, obveze i profesionalne odgovornosti stručnjaka u međuresornoj suradnji s ciljem zaštite dobrobiti djece. Pod tim vidom, planiraju se  aktivnosti s drugim resornim ministarstvima.

Shodno tome, 2020. godine se kao dio programa UNICEFa i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: Sustavna podrška obiteljima s djecom planira i edukacija stručnjaka iz različitih resora na temu međuresorne suradnje kao prvi korak u implementaciji novog dokumenta.

Pisane vijesti