Održan sastanak Vijeća EU-a u formaciji ministara nadležnih za mlade

Slika /Vijesti2019/Fotka 3.jpg

Na marginama sastanka Vijeća ministara nadležnih za obrazovanje, mlade, kulturu i sport 22. svibnja 2019. godine održan je neformalni doručak u području mladih na kojem su sudjelovali državna tajnica Marija Pletikosa, pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak te predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH Tanja Herceg.

U obliku strukturiranoga dijaloga, na temu Dimenzija mladih u Programu za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030), predstavnici Europske komisije, aktualnog Trija (Rumunjska, Finska i Hrvatska) te Austrije, raspravljali su zajedno s predstavnicima mladih o tome kako pomoći mladima u ispunjenju Ciljeva za održivi  razvoj.

Nakon neformalnog doručka, održan je i redovni sastanak Vijeća Europske unije u formaciji ministara nadležnih za područje mladih na kojem su jednoglasno usvojeni Zaključci Vijeća o mladima i budućnosti rada te donesena Rezolucija Vijeća o utvrđivanju smjernica za upravljanje Dijalogom Europske unije s mladima. Nakon usvajanja dokumenata održana je i rasprava o politikama Mladi kao zastupnici demokracije u Europskoj uniji, kao prikladna tema u duhu aktualnih izbora za Europski parlament. 
 


Pisane vijesti