Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda

Slika /Vijesti2020/KPD.jpg

Dana 30. travnja 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je, na svojoj 227. sjednici, usvojila Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda.

Sukladno obvezama preuzetim pristupanjem Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Republika Hrvatska je obvezna Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o stanju prava djeteta, odnosno usvojenim mjerama kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava, kao i o napretku koji je postignut u primjeni tih prava.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je koordiniralo prikupljanje podataka temeljem kojeg je sastavljeno Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila dana 30. travnja 2020. godine.
 
Nastavno na dosadašnje izvještavanje, Republika Hrvatska ove godine podnosi Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda u formi koja sadrži odgovore na popis pitanja koji je upućen Republici Hrvatskoj od strane Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda. Izvješće obuhvaća vremensko razdoblje od 2014. do kraja 2018. godine, uključujući najznačajnije podatke do njegovog podnošenja.
 
Izrađeno izvješće prikazuje sve značajne aktivnosti poduzete u području prava djeteta, odnosno ističe one mjere Republike Hrvatske kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava djeteta, kao i napredak koji je postignut u primjeni tih prava.

Pisane vijesti