Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo socijalne politike i mladih za 2013. godinu

Na temelju članka 3. stavak 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva uprave Klasa:, Ur.broj: 515-04-01-02/5-13/02 od 21. svibnja i Ministarstva financija Klasa: 100-01/13-01/80, Ur.broj: 513-05-01-13-2 od 03. svibnja 2013. godine, ministrica socijalne politike i mladih donosi Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo socijalne politike i mladih za 2013. godinu. 

Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo socijalne politike i mladih za 2013. godinu. Integralni tekst Plana dostupan je ovdje kao i pripadajuća Tablica.Pisane vijesti