Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za popunjavanje Potvrde

Ovogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je  važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a  odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.  Poseban izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva  stečenih volontiranjem  koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a  na zahtjev volontera. 

Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.  

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.Pisane vijesti