Poziv na javnu raspravu o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

Ministarstvo socijalne politike i mladih sa današnjim danom poziva građane da se uključe u javnu raspravu i pridonesu formiranju zakonske regulative u delikatnom segmentu socijalne skrbi, udomiteljstvu.

Važeći Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine, broj: 90/2011) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine. Zakonom su uređeni uvjeti koje mora ispunjavati udomiteljska obitelj, način obavljanja i prestanak obavljanja udomiteljstva te druga pitanja povezana s udomiteljstvom.

Osim zakonske obaveze da se Zakon u udomiteljstvu uskladi s odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, promjene su nužne iz suštinskih razloga. Naime,  pokazalo se da dosadašnji Zakon o udomiteljstvu ne funkcionira s očekivanim rezultatima u praksi, to jest ne rezultira povećanjem udomljavanja zbog određenih zakonskih zapreka.

Stručno istraživanje Modeli udomiteljstva u Europi (Maja Laklija 2011.), sugeriraju kako od 12 europskih zemalja samo jedna zemlja propisuje određeni završeni stupanj stručne spreme, dok u drugim zemljama ne postoje propisani uvjeti vezano uz obrazovni status udomitelja već se od udomitelja zahtjeva da posjeduju specifična znanja i vještine potrebne za skrb o djetetu. Isto tako, praksa u Republici Hrvatskoj pokazuje da posjedovanje srednjoškolskog obrazovanja ne jamči uvijek bolju skrb o korisniku, već druge karakteristike udomitelja. Iz tog razloga u Prijedlogu zakona smanjuje se uvjet stupnja obrazovanja sa srednjoškolskog na osnovnoškolsko obrazovanje.

Tijekom primjene Zakona o udomiteljstvu uočeni su problemi koji se prvenstveno odnose na složenost postupka ostvarivanja prava za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. Stoga je postupak bitno pojednostavljen, a posebice kod srodničkog udomiteljstva kod kojeg se uvodi ubrzani postupak za davanje dozvole za udomiteljstvo.

Ovo su samo neki od glavnih naglasaka izmjena i dopuna zakona s ciljem da jedan delikatan segment socijalne skrbi učini funkcionalnijim, pojednostavi postupak udomljavanja uz jasne kriterije koji će istovremeno olakšati udomiteljima i garantirati da će djeca doći u prave ruke, odnosno dobiti mogućnost za normalno odrastanje u obiteljskom okruženju. Također treba napomenuti da se važeći Zakon o udomiteljstvu, kao i nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu ne odnosi samo na udomiteljstvo djece, odnosno maloljetnika, veći i na udomiteljstvo za odrasle osobe i osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve zainteresirane građane da se upoznaju s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, koji će Ministarstvo socijalne politike i mladih uputiti u proceduru donošenja. Pozivamo vas da se do zaključno s 04. svibnja 2012., neposredno uključite u formiranje zakona svojim komentarima, prijedlozima i primjedbama na e-mail ministarstvo@mspm.hr.

ZAKON O UDOMITELJSTVU[1]Pisane vijesti