Poziv na učlanjenje u Komoru socijalnih radnika

Slika arhiva/images/novosti/vijesti/poziv_na_uclanjenje_u_komoru_socijalnih_radnika/65085-1-cro-HR/poziv_na_uclanjenje_u_komoru_socijalnih_radnika.jpg

Dana 08. studenog 2012. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada uskoro će biti održana nova Izborna skupština za tijela Hrvatske komore socijalnih radnika (predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednike/ce,Upravnog i Nadzornog odbora). Pozivamo sve zainteresirane socijalne radnike/ce da se učlane u komoru kako bi stekli pravo da biraju i budu birani u tijela Komore. 


Podsjećamo da magistri/ce socijalnog rada, magistri/ce socijalne politike i sveučilišni prvostupnici/ce socijalnog rada koji obavljaju djelatnost socijalnog rada imaju zakonsku obvezu udruživanja u komoru i učlanjenje socijalnih radnika/ca jedan je od uvjeta obavljanja samostalnog rada prema odredbama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Pristupanjem Hrvatskoj komori socijalnih radnika i sudjelovanjem u njezinom radu pruža se prilika za aktivnim sudjelovanjem u stvaranju preduvjeta za unapređenje uloge socijalnog rada i unapređenje profesije socijalnih radnika/ca. 

Hrvatska komora socijalnih radnika osnovana je 16. prosinca 2011. godine.Komora predstavlja organizaciju koja štiti socijalne radnike/ce, no postavlja i određene standarde za stručnjake kojima će unaprijediti ulogu socijalnog rada i socijalnih radnika/ca i koja u okviru vlastitih ovlasti radi na promicanju obrazovanja i prakse standarda socijalnog rada i socijalnog razvoja, a koja omogućuje socijalnim radnicima/cama da kompetentno ostvaruju temeljne ciljeve socijalnog rada i socijalnog razvoja.

Dana 27. kolovoza 2012. godine aktivirana je web stranica Hrvatske komore socijalnih radnika čime su stvoreni uvjeti za učlanjenje u  Komoru. O postupku učlanjenja više možete saznati na www.hksr.hr.Pisane vijesti