Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku programima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Poveznica na poziv za prijavu:

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/poziv-za-prijavu-dvogodisnjih-programa-volonterskih-centara-za-2021-i-2022-godinu/12840
 

Pisane vijesti