Poziv za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu

Temeljem stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje Poziv za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2012. godine.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Poziva na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno  do 23. travnja 2012. godine.

Sve potrebne informacije o prijavi na Poziv dostupne su u pridodanim dokumentima.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA IV-XII 2012
OBRAZAC PRORACUNA IV-XII 2012
POZIV SKLONISTA IV-XII 2012
ODLUKA SKLONISTA IV-XII 2012
NAPUTAK SKLONISTA IV-XII 2012Pisane vijesti