Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Obavijest prijaviteljima na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. god.

Obavještavaju se Prijavitelji za prijavu projekata da se u natječajnim uvjetima unosi dopuna u točci 2.1.1. Prihvatljivi prijavitelji te izmjena u točci  2.2.3. Rok za podnošenje Prijave.
 
2.1.1. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13) i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

2.2.3. Rok za podnošenje Prijave
Rok za podnošenje prijave do 30. ožujka 2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Valjanim Prijavama smatrat će se Prijave dostavljane u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.
Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte iznosi 67.500.000,00 kn (šezdesetsedammilijunapetstotisućakunanulalipa).
 
Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu Prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini s naznakom NE OTVARATI, na adresu:
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.
Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Dokumentacija za prijavu dostupna je ovdje.

Pisane vijesti