Preporuka za područje Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba

Slika /Vijesti2020/maska_photo.jpg

Zbog trenutne epidemiološke situacije Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku preporučuju da na području Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba do daljnjeg budu ukinute posjete korisnicima koji koriste uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi, a korisnicima ukinuti odlasci kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi zarazili i prilikom povratka virus prenijeli na ostale korisnike. 

Nastavno na navedeno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporučuje da lokalni stožeri u suradnji s nadležnim zavodima za javno zdravstvo prate epidemiološku situaciju na svom području te da temeljem kontinuiranih situacijskih analiza donose preporuke o daljnjem postupanju vezano uz ukidanje ili dopuštanje posjeta korisnicima smještaja u sustavu socijalne skrbi.

Obzirom na novonastalu situaciju, a vezano uz sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, još jednom podsjećamo da su u svim ostalim dijelovima, izuzev preporuka o posjetima, aktualne upute objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/  i internet stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mdomsp.hr dana 29. svibnja 2020. godine. Molimo Vas da se strogo pridržavate navedenih uputa o ukidanju posjeta iz ove obavijesti te objavljenih uputa kako bi, kao i do sada u što većoj mjeri zaštitili korisnike i zaposlenike od zaraze ovim virusom.

Također, molimo da obratite pozornost da se Upute za pružatelje usluge smještaja odnose na sve pružatelje usluge smještaja (uključujući smještaj u obiteljskom domu), dok se Upute za pružatelje izvaninstitucijskih usluga odnose na pružatelje usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji, organiziranog stanovanja, boravka, savjetovanja i pomaganja, rane intervencije, psihosocijalne podrške, integracije i pomoći u kući.

Pisane vijesti