Priopćenje za medije

Slika /Vijesti2019/MDOMSP.jpg

Ustavni sud danas se javno očitovao u vezi odredbi Zakona o udomiteljstvu, a predsjednik Ustavnog suda dodatno je pojasnio njihovu odluku i rješenje. Odluke Ustavnog suda su obvezujuće za sva javna i državna tijela. 

Naglašavamo, da se prilikom izrade Zakona o udomiteljstvu prvenstveno vodilo računa o najboljem interesu djeteta kao i da je prvenstveni adresat Zakona dijete, odnosno ostale socijalno osjetljive skupine, kojima se pruža usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji. Isto tako, Zakon o udomiteljstvu donesen je većinom glasova u Hrvatskome saboru. Ustavni sud svojom odlukom nije ukinuo Zakon, već je zaključio da su sudovi, odnosno druga nadležna tijela, dužna tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom. 

Ukoliko Ministarstvo zaprimi žalbu u konkretnom slučaju, kao drugostupanjsko tijelo, donijet će odluku sukladno važećim propisima i odlukama.

Pisane vijesti