Regionalni seminar o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu

Slika arhiva/images/novosti/vijesti/regionalni_seminar_o_sudjelovanju_osoba_s_invaliditetom_u_politickom_i_javnom_zivotu/65196-4-cro-HR/regionalni_seminar_o_sudjelovanju_osoba_s_invaliditetom_u_politickom_i_javnom_zivotu.jpg

Ministarstvo socijalne politike i mladih u suorganizaciji s Vijećem Europe organiziralo je Regionalni seminar o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu, koji je održan 15. i 16. studenog 2012. u Zagrebu, Hotel International. 
Svrha organizacije navedenog seminara, na kojem je sudjelovalo 100-njak sudionika, bila je promocija Preporuke CM/Rec(2011)14 Odbora ministara državama članicama o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu.


Uz predstavnike Vijeća Europe i hrvatske dionike kreiranja politika i praksi vezanih uz pitanja invaliditeta, osobito u području političkih prava, na seminaru je sudjelovalo i 20-ak predstavnika 9 zemalja s područja jugoistočne Europe: Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Moldavije, Republike Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Turske. Iznimno zanimljivom sadržaju i visokoj razini stručnosti seminara pridonijeli su u jednakoj mjeri hrvatski i inozemni stručnjaci koji se bave pitanjima vezanima uz osobe s invaliditetom (Program seminara). 

Seminar je otvorila potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. U plenarnom dijelu govorilo se o politici i mjerama usmjerenima promicanju sudjelovanja osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu na razini Republike Hrvatske i Vijeća Europe, dok su se u interaktivnom dijelu seminara kroz četiri radionice obradile najznačajnije teme za sudjelovanje osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu: Skrbništvo, Pristupačnost, Donošenje odluka uz podršku te Političke stranke i organizacije.

Program drugog dana seminara bio je ispunjen izvještavanjem i raspravom o tijeku i sadržaju radionica te donošenjem zaključaka o zapažanjima i rezultatima seminara. 

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svima na sudjelovanju, naročito cijenjenim panelistima koji su svojim znanjem i iskustvom pridonijeli stručnosti i kvaliteti seminara, ali i onim sudionicima koji su svojom pozitivnom povratnom informacijom o zadovoljstvu organizacijom i sadržajem seminara potvrdili važnost i korisnost ove aktivnosti.    
Sukladno zaključku s održanog seminara, u nastavku prilažemo izlaganja panelista, vjerujući da će njihova dostupnost dodatno pridonijeti širenju saznanja sa seminara, razmjeni iskustava i dobrih primjera iz prakse te promišljanju o mogućim aktivnostima usmjerenima povećanju zastupljenosti osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu. 

UVODNI GOVORI
1. Ugo Mifsud BONNICI, Europska komisija za demokraciju kroz zakon (Venecijanska komisija): Uloga Vijeća Europe u promicanju sudjelovanja svih građana u demokratskim procesima u Europi: glasačka prava osoba s invaliditetom

2. Anka SLONJŠAK, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (Hrvatska): Uloga Ureda pravobraniteljice u praćenju provedbe politike za osobe s invaliditetom 

3. Iva PRPIĆ, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih (Hrvatska): Politika za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

PLENARNI DIO
1. Tihomir ŽILJAK, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska): Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanju osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život 

2. Karina CHUPINA, Europski forum za osobe s invaliditetom (EDF): Organizacije osoba s invaliditetom i razvoj politika vezanih uz invaliditet na europskoj razini unutar Vijeća Europe i Europske unije

3. Irena KOWALCZYK-KEDZIORA, Vijeće Europe, Opća uprava II - Demokracija - Uprava za ljudska  prava i antidiskriminaciju, tajnica Odbora stručnjaka Vijeća Europe o pravima osoba s invaliditetom (CS-RPD): Standardi i politike Vijeća Europe: Akcijski plan Vijeća Europe za osobe s invaliditetom od 2006. do 2015. (Rec/2006/5) i Preporuka CM/Rec(2011)14 o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu

RADIONICE

Broj 1. - tema: Skrbništvo 

1. Pavao ČOTA, Centar za socijalnu skrb Zagreb (Hrvatska): Skrbništvo u Republici Hrvatskoj – zakon i praksa

2. Violeta Eugenia BELEGANTE, voditeljica Odsjeka za privatno pravo, Odjel za izradu propisa, Ministarstvo pravosuđa (Rumunjska): Skrbništvo i tutorstvo u novom Građanskom zakoniku Rumunjske (stupio na snagu 1. listopada 2011. godine) te ostale mjere zaštite za osobe s invaliditetom u nacionalnim i međunarodnim pravnim instrumentima

Broj 2. - tema: Pristupačnost

1. Aleksandra JOZIĆ ILEKOVIĆ, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (Hrvatska): Pristupačnost izbornog procesa osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 

2. Toril Bergerud BUENE (Norveška), članica bivšeg Odbora stručnjaka Vijeća Europe o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu (CAHPAH-PPL): Pristupačnost kao preduvjet za sudjelovanje u političkom i javnom životu

Broj 3. - tema: Donošenje odluka uz podršku 

1. Zvjezdana BOGDANOVIĆ, načelnica Sektora za osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalne politike i mladih: Pružanje podrške osobama s invaliditetom u životu zajednice i procesu donošenja odluka: politika i praksa 

 Borka TEODOROVIĆ, predsjednica Udruge za promicanje inkluzije: Službe podrške u zajednici

2. Jim CROWE, direktor, Teškoće u učenju Wales (U.K. - Wales): To je moj život: Konvencija UN-a, samozastupanje i osobe s teškoćama u učenju

Broj 4. - tema: Političke stranke i organizacije 

1. Vojin PERIĆ, predsjednik Hrvatskog saveza slijepih i Dramskog studija slijepih i slabovidnih osoba „Novi život“ (Hrvatska): Sudjelovanje u procesu donošenja odluka

On the inclusion of persons with disabilities in public and political life

2. Kevin DOHERTY, direktor službe u udruzi „Aktivnosti za osobe s invaliditetom“ (U.K. - Sjeverna Irska): Zastupljenost – računajte na nas u projektima za demokraciju 

ZAKLJUČCI GLAVNE IZVJESTITELJICE:
Sandra MARQUES (Portugal), predsjedavateljica bivšeg Odbora stručnjaka Vijeća Europe o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu (CAHPAH-PPL)



Pisane vijesti