Sastanak Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO Vijeće)

  • Slika /Vijesti2019/2019-03-15c.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Bruxelles, 15. ožujka 2019  Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa Nada Murganić zajedno s ministrom rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Markom Pavićem, sudjeluje u petak, 15. ožujka 2019. godine u Bruxellesu na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO Vijeće).

Resorni ministri raspravljat će o Europskom fondu za globalizaciju i prilagodbu, o politikama o socijalnoj dimenziji Europe nakon 2020. godine te se očekuje usvajanje zaključka o godišnjem pregledu rasta i zajedničkom izvješću o zapošljavanju kojima se daju političke smjernice za politiku u području zapošljavanja i socijalnu politiku.
 
Predsjedništvo i Komisija obavijestit će Vijeće o pripremama za Trostrani socijalni samit koji će se održati 20. ožujka 2019. godine te o napretku postignutom u vezi s nizom zakonodavnih predmeta, između ostalih i Prijedlogu direktive o usklađivanje poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi kojim se nastoji poboljšati pristup rješenjima za uspostavu ravnoteže između poslovnog i privatnog života.
 
Prije početka sastanka Vijeća, predstavljena je i potpisana Zajednička TRIO Deklaracija o ravnopravnosti spolova država članice koje će u razdoblju od siječnja 2019. do  lipnja 2020. godine predsjedati Vijećem Europske unije.
Deklaraciju su potpisali resorni ministri/ca država TRIO  Predsjedništva - ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske gđa Nada Murganić, ministar rada i socijalne pravde Rumunjske gosp. Marius Constantin Budăi te ministar zapošljavanja Finske gosp. Jari Lindström.
U svojem govoru ministrica je istaknula potrebu Europske unije da ponovno afirmira svoju odlučnost u jačanju ravnopravnosti spolova i promicanju jednakosti i nediskriminacije. Ravnopravnost spolova i ekonomska neovisnost žena su ključni za održivi ekonomski rast i preduvjet za ispunjavanje većih, dugoročnijih političkih ciljeva kao što su ciljevi Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast Europa 2020, osobito u područjima kao što su zapošljavanje, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.
 
U okviru dnevnog reda Vijeća, Ministrica će staviti naglasak na Socijalnu dimenziju Europe nakon 2020., provedbu politika koje jačaju socijalnu koheziju i unaprjeđuju socijalnu zaštitu građana, na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, te potrebu razvoja inovativnog pristupa pri pružanju socijalnih usluga kao prioritetnim temama i nakon 2020. godine. Važno područje djelovanja je i područje osiguravanja uvjeta za usklađivanje poslovnog i privatnog života, kao i jednakih mogućnosti za sve mlade i osobe s invaliditetom.

Više na poveznici: https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/epsco/2019/03/15/
 

Pisane vijesti