Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o pravilnicima vezanim uz djelatnost dadilja

Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je, prema odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj 37/2013), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja i Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilja.

Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja  propisuju se oblik, sadržaj i način vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje (u daljnjem tekstu: „Registar“), postupak upisa, brisanja i ispravka podataka u Registru, uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja registarskih podataka, oblik, sadržaj i način vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja, postupak upisa, brisanja i ispravaka podataka u Imeniku dadilja i Imeniku pomoćnih dadilja te uporaba, osiguranje i čuvanje podataka iz Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja.

Pravilnikom o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilja propisuje se način i sadržaj inspekcijskog i stručnog nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilja. 

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja i Pravilniku o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilja.

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 6. lipnja 2013. do 21. lipnja 2013. godine, putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja i Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Pravilniku o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadiljaPisane vijesti