SOS telefonske linije za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

Slika /Vijesti2020/Dizajn%20bez%20naslova%20(10).png
  1. Ženska pomoć sada, SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja
            0800 655 222 i 01/4655222, oba broja dostupna od 0-24
  1. Ženska grupa Karlovac „Korak“
            SOS telefon 047/655-925 broj dostupan od 0-24
  1. Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa „Brod“)
            035/449-180, dežurni telefoni: 091 5890 458 -dostupi od 0-24
  1. Sigurna kuća “Istra”
             052/500-148; 099/ 6779074
             
(radnim danom od 8-14, SOS telefon ponedjeljkom i petkom 8-14 i 17-19 sati)
  1. Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.)
            0800 333 883 broj dostupan od 0-24
  1. Centar za žene Adela
            044/888-888; 091/8813-309 broj dostupan od 0-24
  1. Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama
           0800 55 44, radnim danom od 11.00 do 17.00 sati

        SOS telefonske linije

Pisane vijesti